RISMAgdpr – det digitale værktøj til persondataforordningen

Sådan får du styr på virksomhedens håndtering af persondata

IT-systemer kan ikke sikre at persondata håndteres korrekt. Men det kan være en hjælp og hjælpe med vejledning, struktur og sikre at alle berørte enkelt og nemt kan bidrage undervejs.

Persondataforordningen proces

Bliv guidet gennem persondataforordningen

Mange virksomheder og organisationer ser det som en stor og noget udefineret opgave at skulle efterleve persondataforordningen. Det kræver energi at skulle sætte sig ind i reglerne med den nye persondataforordning, at sikre at alle I virksomheden er bekendt med reglerne for deres område og at alle efterlever dem.

Få styr på alle processer og involver medarbejderne

Den digitale løsning til persondataforordningen guider jer gennem mapning af processer, interviews af medarbejderne og udarbejder på baggrund af dette en GAP-analyse, der tydeligt viser, hvor I er compliant, det vil sige at I allerede på nuværende tidspunkt efterlever regler og love, og hvor der er områder der skal afhjælpes. Gennem løsningen guides I til at udarbejde handlingsplaner, og hvordan I følger op på dem efterfølgende.

DOWNLOAD video  og se hvordan systemet virker i praksis.

Her har du mulighed for at se gennemgang af løsningen til større virksomheder og organisationer. Denne gennemgang tager ca. 1 time.

Er du en mindre virksomhed har du mulighed for at se en løsning, som passer jer. Denne gennemgang tager ca. 15 minutter.

Opgør med Excel-arket

Mange har arbejdet med persondataforodningen i Excel-ark, der giver et overblik og sikrer, at man når hele vejen omkring persondataforordningen. Ulempen er, at det kan være vanskeligt at arbejde flere i samme ark samtidig, det kan være svært at overskue, hvem der har opdateret hvad sidst og automatisk opfølgning er umuligt.

I samarbejde med Plesner Advokatpartnerselskab har RISMA udviklet den digitale løsning til persondataforordningen, RISMAgdpr, der gør op med Excel-arket. Blandt andet kan alle arbejde med deres opgaver samtidigt og dokumentationen som er ufravigeligt sker automatisk. Plesner sikrer at opdatering af ændringer i persondataforordningen lægges i systemet, så I altid får kendskab til de ændringer, der vedrører jer.

Plesner har ligeledes udviklet et skabelonsæt til politikker. Sættet består blandt andet af en cookiepolitik, persondatapolitik, opbevaringspolitik, privatlivspolitik m.fl. Skabelonerne kan tilkøbes.

Signup_webinar

Rapporter og dashboards giver overblik

Rapporter og dashboards sikrer et overblik over, hvor compliant din organisation er. Er der opgaver, der kræver at en medarbejder skal udføre en handling, for eksempel gennemgå permissionsliste eller slette ansøgninger, så vil denne medarbejder få en e-mail med en reminder om dette.

.

Jeg vil gerne have en gennemgang af RISMAgdpr

brondby_kommune_1

CASE: Brøndby kommune

Læs mere her

coma

CASE: COMA Systems

Læs mere her

Skærmbillede 2017-12-20 kl. 16.27.02

Afhjælpning og implementering

Når GAP-analysen er udført, er det synligt, hvilke områder der blot skal vedligeholdes, og hvor organisationen ikke er compliant og har områder, der skal arbejdes på.

I afhjælpningsfasen lukkes de GAPs, der måtte være og sikrer vedligeholdelse fremadrettet. I RISMAgdpr er der allerede handlingsplaner og kontroller, der hjælper organisationen med at afhjælpe alle GAPs både nu og fremadrettet.

EnglishNorway